Zasady gry Bingo

Bingo to jedna z najprostszych gier hazardowych. Można w niej wygrać naprawdę wielkie pieniądze przy jednocześnie niewielkim wkładzie własnym. Dzięki temu, że zasady gry są proste, Bingo jest grą dla wszystkich.

Gra w Bingo to gra, w której gracz ma za zadanie zakreślić na swoich planszach wylosowane numery. Każda z plansz ma inne numery a umieszczone są one w kwadracikach ułożonych po pięć w pięciu kolumnach. Karty do gry w tradycyjne Bingo są wykonane na zwykłym papierze, natomiast karty w Bingo on line, są kartami elektronicznymi. W obu przypadkach rozmieszczenie kwadratów jest takie samo.

Gracz otrzymuje kartę z kombinacją numerów w kwadratach. W niektórych odmianach Bingo, na planszach znaleźć mogą się również puste pola, które uważa się za już skreślone. Są to pola, którym można przypisać dowolną liczbę według zaistniałej potrzeby. Gra polega na losowym wybieraniu kulek z numerami, które następnie, każdy gracz próbuje odnaleźć na swojej karcie. Jeżeli gracz posiada wylosowany numer, zakreśla go. Ten gracz, któremu uda się, jako pierwszemu ułożyć wzór z zakreślonych kwadratów, wygrywa.
Do losowania kulek z numerami wykorzystywana jest osoba, zwana wywoływaczem. Jej zadaniem jest wylosowanie kulki, ogłoszenie na głos numeru, jaki się na niej znajduje oraz odłożenie kuli na bok. Tak, by nie była ona ponownie wylosowana. W tym czasie każdy z graczy, poszukuje w swoich kartach wylosowanego numeru. Bingo to między innymi gra na spostrzegawczość i refleks. Każdy z graczy, który przeoczy wylosowany numer, ma znikome szanse na wygraną. Wywoływacz losuje do chwili, w której któryś z graczy nie krzyknie „Bingo”, czyli nie ułoży wymaganego wzoru. Wówczas gracz wygrywa, a daną rozgrywkę uważa się za zakończoną.

W grze Bingo istnieje kilka ustalonych wzorów, które można skreślać. Są to:

  • • Pełna karta (cover, blackout), która polega na zaznaczeniu wszystkich numerów na karcie;
  • • Pojedyncza linia
  • • Dwie linie
  • • Cztery rogi
  • • Centre cross
  • • Wzory w kształcie liter: L, T, Y
  • • Znaczek pocztowy, czyli 2×2 w rogu karty
  • • Kwadrat wewnętrzny, czyli 4×4
  • • Ruchomy kwadrat, czyli 3×3
  • • Ruchomy latawiec/ diament, czyli 3×3

Każdy wzór może być skreślony poziomo, pionowo i po przekątnej. Ruchomy kwadrat i latawiec mogą być skreślone w każdym miejscu na planszy. Wewnętrzny i ruchomy kwadrat, koniecznie muszą być wypełnione.

Każda plansza składa się z 25 kwadratów ułożonych 5×5. Największą liczbą, jaką można znaleźć na karcie to liczba 75. Na górze każdej planszy widnieje napis BINGO a każdej z liter przypisane są pod nimi kolumny cyfr, np. pod B mogą znaleźć się liczby od 1 do 15, pod literką I liczby od 16 do 30, i tak dalej. Znajomość tej zasady ułatwia szybkie odnajdywanie wylosowanego numeru.


>